Sąd Rejonowy w Przysusze

Ankiety

Ankieta satysfakcji interesanta

Płeć
Wykształcenie
Wiek
Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?
Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:
W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu ?
Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?
Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?
Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?
Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?
Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?
Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?
Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?
do góry