Sąd Rejonowy w Przysusze

https://przysucha.sr.gov.pl/sr2/ogloszenia/aktualnosci/7377,Zarzadzenie-w-sprawie-uchylenia-Zarzadzenia-z-dnia-26-maja-2020-roku-Nr-Adm-021-.html
24.07.2024, 22:23

Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia z dnia 26 maja 2020 roku Nr Adm-021-24/2020

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
i
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia  01 kwietnia 2022 roku
Nr Adm.-021-9/2022

w sprawie uchylenia   Zarządzenia  z dnia 26 maja 2020 roku Nr Adm-021-24/2020 
w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Przysusze
w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

§ 1.

Uchylić Zarządzenie z dnia 26 maja 2020 roku Nr Adm-021-24/2020  w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Przysusze w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze w Biuletynie Informacji Publicznej.    

/na oryginale właściwe podpisy/

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2022
Data modyfikacji : 07.04.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Turek Samodzielna Sekcja Administracyjna
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony