Sąd Rejonowy w Przysusze

Koronowirus SARS-CoV-2 - odwołanie sesji

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego
w Przysusze dnia 12 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 -  7/20

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a § 2 w związku z art. 54 § 2 stawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz § 30 ust.  1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141 ze zm.), a także przepisów  ustawy z dnia 02 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r., poz. 374) zarządzam co następuje:

§1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze w okresie od dnia 13 marca 2020 roku  do dnia 31 marca 2020 roku, z wyłączeniem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry