Sąd Rejonowy w Przysusze

Koronawirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia wykonywania zadań służbowych przez kuratorów

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 17 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 – 11/20
w sprawie dot. ograniczenia wykonywania zadań służbowych przez kuratorów zawodowych i społecznych związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r. poz. 167)
Zarządzam :
1. Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.
2. Pozostawienie bez wykonania - z zawiadomieniem organu zarządzającego -wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.
3. Wyrażenie zgody na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych).
4. W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym poinformowanie o tym Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze.
5. Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).
6. Zamieszczanie na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

PREZES
Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 17.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry