Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie Adm-021-3/21

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Adm-021- 3/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia  21 stycznia 2021 r.

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych
z obszaru apelacji lubelskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji
oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry