Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE
Nr Adm-021- 21/2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,
określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających

Metadane

Data publikacji : 28.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry