Sąd Rejonowy w Przysusze

Petycje

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2014.1195), w tym miejscu będą publikowane informacje określone w art. 8 i 14 w/w/ ustawy.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Sądu Rejonowego w Przysusze

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji do Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania, sposób załatwienia petycji

1

Osoba fizyczna

Dot. zakupu sprzętu informatycznego przez jednostki administracji publicznej

8.07.2016 r.

Niezwłocznie, nie później niż do 7.10.2016r.

Rozpatrzona

2

Osoba fizyczna

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:
1/ Z repertorium „Cz” w sprawach cywilnych.
2/ Z repertorium „RCz” w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

6.11.2020 r.

Niezwłocznie, nie później niż do 5.02.2021r.

Zawiadomienie z dnia 21.01.2021 r. o sposobie załatwienia petycji

 

Metadane

Data publikacji : 25.01.2021
Data modyfikacji : 23.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry