Sąd Rejonowy w Przysusze

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO
W PRZYSUSZE
I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia  01 września 2020 roku
Nr Adm-021-28 /20

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności,
przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO
W PRZYSUSZE
I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia  01 września 2020 roku
Nr Adm-021-28 /20

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

Na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynków oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym zarządzamy  co  następuje :

§ 1

Wyznaczamy Zespół przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania w składzie:

Dla budynku Sądu przy Al. Jana Pawła II 11

1/ Kamila Ryńska- Skrzek
2/ Jolanta Maciejczak

Dla budynku Sądu przy ul. Staszica  11

1/ Anna Włodarczyk
2/ Agnieszka Dziubińska

Dla budynku Sądu przy ul. Skarbowej  3

1/ Małgorzata Zabroń
2/ Jolanta Wasiak

§ 2

Koordynację pracy Zespołu powierzamy Pani Elżbiecie Turek – Specjaliście ds.  administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Przysusze.

§ 3

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 25 września 2015 roku nr Adm-021-23/15.

§ 4

O treści zarządzenia zawiadomić skład  Zespołu przewodników.

§ 5

Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktu z przewodnikami należy zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                    DYREKTOR                                                          PREZES
   SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU                            SĄDU REJONOWEGO
                    Jan Kulig                                                   Waldemar Żytniak

KONTAKT DO  ZESPOŁU  PRZEWODNIKÓW

Budynek  Sądu przy Al. Jana Pawła II 11

1/ Kamila Ryńska- Skrzek  - tel. 48 6750362
2/ Jolanta Maciejczak         - tel. 48 6750360 wew. 19

Budynek  Sądu przy ul. Staszica  11

1/ Anna Włodarczyk           tel. 48 675 2009
2/ Agnieszka Dziubińska    tel. 48 675 5072

Budynek Sądu przy ul. Skarbowej  3

1/ Małgorzata Zabroń   tel. 48 675 5174
2/ Jolanta Wasiak        tel. 48 675 5174

Koordynacja pracy Zespołu przewodników:

Elżbieta Turek  -  tel. 48 675 0371

Planując przybycie do  Sądu Rejonowego w Przysusze należy uprzednio  zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika.

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry